JAME ry

Tervetuloa yhdistyksemme kotisivulle! JAME ry kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund ry:hyn.

Yhdistyksemme tarkoituksena on saattaa pääasiassa julkisen sektorin merenkulun, ilmailun ja energian tuottamiseen liittyvissä teknisissä tehtävissä työskentelevät toimihenkilöt läheiseen yhteyteen toistensa kanssa. Tavoitteenamme on heidän ammatillisen tasonsa  parantaminen ja samalla yhteiskunnallisen ja taloudellisen asemansa kohottaminen.

Jäsenemme ovat insinöörejä, konemestareita ja energiateollisuuden parissa työskenteleviä toimihenkilöitä. 


JULKISEN ALAN MERENKULKU-, ERIKOIS- JA ENERGIATEKNISET

JAME RY:N

VAALIKOKOUS

Torstaina 22.11.2018 klo 18.00
Hotel Arthur, Vuorikatu 19, 00100 Helsinki
 
Käsitellään sääntöjen 15 § mukaiset asiat
 
Tervetuloa
 
Turun suunnasta kuljetus Manun kautta puh. 0505110077